image27

越南去頭老虎蝦 4磅裝

規格: 6-8,  價格:$104.00/盒

                 8-12,              $74.00/盒

                16-20,            $47.00/盒

                21-25,            $45.00/盒 

                26-30,           $45.00/盒

             

image28

泰國去頭老虎蝦 4磅裝

規格:16-20, 價格:$54.00/盒

               21-25,                 $51.00/盒

               26-30,                $47.00/盒

               31-40,                 $42.00/盒

image29

印度去頭老虎蝦 4磅裝

規格: 13-15,  價格:$54.00/盒

            16-20,                  $44.00/盒

             21-25,                 $36.00/盒

             26-30,                 $32.00/盒

             31-40,                 $30.00/盒

image30

印度去頭白蝦 4磅裝

規格:26-30, 價格:$24.00/盒

               31-40,                 $23.00/盒

image31

美國響螺頭 5磅裝

規格: XXL,   價格:$118.00/包

                 XL,                         $110.00/包

                   L,                       $out/包

image32

加拿大帶子 5磅裝

規格:  10-20,    價格: $90.00/包

             20-30,                 $83.00/包

image33

加拿大桂花蚌 2磅裝

價格:$64.00/包

image34

加拿大北極貝

規格:S,    400克,  價格:$out/盒

             M,        1千克,                   $out/盒

            L/LL,1千克,                   $27.50/盒

image35

龍蝦尾 10磅裝

規格:  3盎司,  價格: $out/箱

             4盎司,               $280.00/箱

             8盎司,               $290.00/箱        

image36

龍蝦尾 5盎司零售真空裝

規格: 5盎司,  價格: $29.50/磅

           

image37

龍蝦尾 14-16盎司零售真空裝

規格; 14-16盎司,  價格: $out/磅

image38

高級碟魚柳 8千克裝

價格: $80.00/箱

image39

高級龍利魚扒

規格: 10x680克,    價格:$35.00/箱

image40

美國黑魚扒 10磅真空裝

價格: $160.00/箱

image41

紐西蘭青口 2磅裝

價格:$12.00/盒

image42

金鯧魚 40磅真空裝

規格:400-600克/條          價格: $130.00/箱

image43

黃花魚 10千克真空裝

規格:400-500克/條            價格:$82.00/箱

image44

去腸去鱗鯽魚 40磅

規格: 550克/條          價格: $76.00/箱

image45

鯰魚 40磅

規格: 500-800克/條            價格:$80.00/case

image46

加拿大飛魚籽

規格: 500克       價格:$12.00/盒

image47

煙熏野生三文魚 小包裝

規格: 36x85克    價格:$105.00/箱

image48

煙熏三文魚柳

規格: 715克   價格:$37.50/包

image49

黃鰭吞拿刺身 真空裝

規格:10磅     價格:$115.00/箱

image50

日本蠔士 2磅

價格;$20.00/包